Showing all 21 results

კონოჰას თავზე გასაკრავი

15.00 

იტაჩის ბეჭედი • აკაცუკი l ნარუტო

15.00 

აკაცუკის ყელსაბამი

15.00 

კონოჰას თავზე გასაკრავი – იტაჩი

15.00 

შეიძინე აკაცუკის ჭიქა და მიიღე საჩუქრად ბლოკნოტი და წიგნის სანიშნე

12.00 

პეინის ბეჭედი • აკაცუკი l ნარუტო

15.00 

კონოჰას ყელსაბამი

15.00 

დეიდარას ბეჭედი • აკაცუკი l ნარუტო

15.00 

სასორის ბეჭედი • აკაცუკი l ნარუტო

15.00 

აკაცუკის ბლოკნოტი

4.00 

აკაცუკის ჭიქა

12.00 

ბლოკნოტი კონოჰას ემბლემით ნარუტოდან

4.00 

ოროჩიმარუს ბეჭედი • აკაცუკი l ნარუტო

15.00 

კონანის ბეჭედი • აკაცუკი l ნარუტო

15.00 

ჰიდანის ბეჭედი • აკაცუკი l ნარუტო

15.00 

ზეცუს ბეჭედი • აკაცუკი l ნარუტო

15.00 

კონოჰას ჭიქა

12.00 

კისამეს ბეჭედი • აკაცუკი l ნარუტო

15.00 

კაკუზუს ბეჭედი • აკაცუკი l ნარუტო

15.00 

აკაცუკის გულსაბნევი

4.00 

გულსაბნევი კონოჰას ემბლემით ნარუტოდან

4.00