ჩვენი მიზანია მივაწოდოთ ჩვენს მომხმარებელს ხარისხიანი პროდუქტი და დიდ ყურადღებას ვაქცევთ რომ კმაყოფილი დარჩეს მომხმარებელი ჩვენი მომსახურებით.

ჩვენ შეგიცვლით ახლით ან დაგიბრუნებთ თანხას მთლიანად თუ:

  • პროდუქტი დაზიანებულია
  • ჩაბარებული პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთილს
  • ჩვენი მიზეზის გამო ვერ მოხერხდა შეთანხმებულ ვადებში მოწოდება
  • შეკვეთის გაუქმების მიზეზი გამოწვეულია ჩვენი მხრიდან

შეკვეთის გაუქმების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ გვერდზე – წესები და პირობები