ჰარი პოტერის ჭიქები სხვადასხვა დიზაინით. შეარჩიე საყვარელი პერსონაჟის ან ფაკულტეტის ჭიქა შესაბამისი დიზიანით.